İsg Politikası

İsg Politikası

Toprak işleme makinaları üzerine üretim yapan firmamızın faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan iş güvenliği boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

- insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,

- Yürürlükte bulunan iş güvenliği ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemeler ve standartlara ait hükümleri takip etmek ve uymak,

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,

- İlgili tarafların iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,