Çevre Politikası

Çevre Politikası

Toprak işleme makinaları üzerine üretim yapan firmamızın faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

- Çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,

- Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemeler ve standartlara ait hükümleri takip etmek ve uymak,

- İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

- Çevreye saygılı olmak, sürekli gelişmeyi sağlamak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ana hedef ve amaç olarak belirlemek.