Ağır Tip Çizel Pulluk

The Last of us
The Last of us

Ürünlerimiz 3-5-7 ve 9 soklu profil gövdede tam otomatik tipte imal edilmektedir. Her soka yerleştirilmiş ÖZEL YAYLI AMÖRTİSÖR KURTULMA MEKANİZMASI sayesinde tarlada her türlü engelden kurtulur ve sürüm esnasında hiçbir müdahaleye gerek kalmaz. Hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlanır.

ÖZELLİKLERİ

- Toprak tabanını yırtıp bitkilerin erken büyümesine yardımcı olur.

- Toprağı havalandırıp suyun toprak altına geçmesini sağlar.

- Toprağı derin olarak çizdiği için aynı zamanda da DİP KAZAN görevi görür.

Teknik Ölçüler

teknik ölçü